ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก Promotion Summer League

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจาก Promotion Summer League

Summer League Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

nasad091

14,000.00

nasbz084

1,050.00

รวม

15,050.00

Halfmoon Baccarat Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

nasbx044

11,999

naaaa082

1,299

nasbx044

5,999

nzpee027

1,199

nzpee027

4,999

รวม

25,495

Summer League Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

ptgny808

2,625.00

ptgyz033

875.00

รวม

3,500.00

Halfmoon Baccarat Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

 

ptgny207

1299

* ครั้งที่ 1

ptgny207

1699

* ครั้งที่ 2

รวม

2,998.00

 

Summer League Promotion

User

              เงินรางวัล (บาท)

bsian953

5,250.00

 

Halfmoon Baccarat Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

 

gzydd458

1,199

* ครั้งที่ 1

gzydd458

999.00

* ครั้งที่ 2

รวม

2,198

 

Halfmoon Baccarat Promotion

User

เงินรางวัล (บาท)

kgggx119

1,099.00

kauaa075

1,099.00

รวม

2,198.00

 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอให้ผู้ที่ได้รับรางวัลติดต่อของรับรางวัล