ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่น ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – สัปดาห์ที่ 15 และ 16

ประกาศผลผู้โชคดีชนะกิจกรรม MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 15 (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 – 14 กุมภาพันธ์ 2564)
User เงินรางวัล/บาท
ptgba495 3,700
jabdd294 1,850
bsixx667 740
gzyxx300 740
kauaa089 370
bsian099 370
ptgbk385 185
kauaa171 185
kauaa965 185
kauaa128 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 16 (วันที่ 15 มกราคม 2564 – 21 มกราคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
bsixx667 1,850
jabdd294 740
kauaa198 370
bsian468 185
bsian118 185
bsian721 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป