ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น – สัปดาห์ที่ 11 และ 12

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 11 (วันที่ 12 สิงหาคม 2564 – 18 สิงหาคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
gzydd263 2,775
ptgbc827 2,775
bsixx011 1,850
ptgns947 1,850
nasag016 740
kauaa212 740
bsicc1648 740
kauaa677 740
ptgbx412 740
ptgne653 740
bsian149 370
kauaa246 370
kauaa410 370
gzyxx888 370
kauaa468 370
jacst530 370
tntgd352 185
bsixx155 185
bsicc1374 185
bsian099 185
ptgyz649 185
bsian052 185
kauaa130 185
kauab843 185
tntgd962 185
ptgbk385 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 12 (วันที่ 19 ส.ค. 2564 – 25 ส.ค. 2564)
User เงินรางวัล/บาท
kauaa192 14,800
kauaa917 2,775
ptgva760 2,775
jabcc498 2,775
kauaa410 740
kauaa165 740
bsixx149 740
bsicc1742 740
kauab710 740
bsian530 740
tntgd352 370
ptgyz649 370
kauaa238 370
gzyxx047 370
bsixx278 370
xbabb019 370
ptgbx412 370
bsian158 370
bsixx083 370
kauaa468 185
gzydd263 185
gzyxx888 185
nascp044 185
bsian104 185
kauaa677 185
kauaa158 185
ptgns947 185
gzydd123 185
ptgba495 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป