ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่น ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – สัปดาห์ที่ 13 และ 14

ประกาศผลผู้โชคดีชนะกิจกรรม MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 14 (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 7 กุมภาพันธ์ 2564)
User เงินรางวัล/บาท
bsixx667 3,700
jabdd294 740
tntgd893 740
kauaa089 370
kauaa171 370
tntgd912 185
bsian348 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 13 (วันที่ 25 มกราคม 2564 – 31 มกราคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
bsixx667 3,700
jabdd294 1,850
kauaa171 740
bsian084 740
tntgd893 185
bsian099 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป