ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่น ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – สัปดาห์ที่ 11 และ 12

ประกาศผลผู้โชคดีชนะกิจกรรม MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 12 (วันที่ 18 มกราคม 2564 – 24 มกราคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
jabcc420 740
kauaa985 740
kauaa212 740
bsixx110 370
jabdd244 370
kauaa108 370
bsixx302 370
kauaa098 185
nasam036 185
npkaa039 185
nasbz084 185
kauaa143 185
xbabb036 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 11 (วันที่ 11 มกราคม 2564 – 17 มกราคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
kauaa270 740
gzyxx072 740
tntgd521 370
kauab528 370
npkaa039 370
kauaa108 185
nascr008 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป