ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่น ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

ประกาศผลผู้โชคดีชนะกิจกรรม MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 1 ( 2 พฤศจิกายน 2563 – 8 พฤศจิกายน 2563 )
User เงินรางวัล/บาท
bsixx165 3,700.00
ptgyz033 1,850.00
npkaa039 1,850.00
tntgd119 1,850.00
kauaa316 740.00
ptgbx106 740.00
xcsct687 740.00
kauaa128 740.00
bsian099 740.00
xskee155 740.00
kauaa448 740.00
pwwaa278 740.00
kauaa198 740.00
bsian573 740.00
bsian104 370.00
ptgva455 370.00
bsian348 370.00
kauaa245 370.00
bsixx990 370.00
kauaa118 370.00
ptgny808 370.00
bsian654 185.00
kauaa406 185.00
bsixx320 185.00
jabbb507 185.00
kauaa490 185.00
bsixx177 185.00
bsixx050 185.00
kauaa201 185.00
kauaa367 185.00
bsixx421 185.00
bsixx517 185.00
kauaa108 185.00
qprmm003 185.00


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อของรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 2 ( 9 พฤศจิกายน 2563 – 15 พฤศจิกายน 2563 )
User เงินรางวัล/บาท
ptgbx106 7,400.00
ptgyz033 3,700.00
tntgd119 3,700.00
xcsct687 1,850.00
bsixx021 1,850.00
xskee155 1,850.00
kauaa316 1,850.00
bsixx165 740.00
kauaa406 740.00
kauaa467 740.00
kauaa448 740.00
bsian654 740.00
pwwaa278 740.00
bsian964 740.00
gzyxx309 740.00
kauaa490 370.00
jabbb864 370.00
ptgva455 370.00
kauaa270 370.00
xmeta016 370.00
nasah087 370.00
kauaa011 185.00
kauaa131 185.00
gzyxx300 185.00
kauaa290 185.00
ptgbk736 185.00
ptgnc014 185.00


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 3 ( 16 พฤศจิกายน 2563 – 22 พฤศจิกายน 2563 )
User เงินรางวัล/บาท
kauaa490 1,850.00
kauaa406 740.00
xcsct687 740.00
ptgbx106 740.00
bsixx177 740.00
tntgd119 740.00
gzyxx300 740.00
kauaa108 740.00
kauaa316 740.00
ptgva455 740.00
ptgyz033 740.00
bsian104 370.00
xskee155 370.00
tntgd363 370.00
nasab094 370.00
kauaa652 370.00
ptgbk736 370.00
bsian739 370.00
kauaa128 185.00
bsian964 185.00
bsian654 185.00
faakk817 185.00
bsian783 185.00
kauaa011 185.00
ptgbk444 185.00
kauaa098 185.00


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป