ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก โปรโมชั่น ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – สัปดาห์ที่ 4 (23 พฤศจิกายน 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563)

ประกาศผลผู้โชคดีชนะกิจกรรม MG – คริสมาสต์ดร็อป และ นิวเยียร์ดร็อป

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 4 (23 พฤศจิกายน 2563 – 29 พฤศจิกายน 2563)
User เงินรางวัล/บาท
bsixx165 3,700.00
ptgbx106 1,850.00
ptgyz033 740.00
kauaa490 740.00
kauaa577 740.00
tntgd125 740.00
kauaa128 740.00
kauaa108 740.00
bsixx177 370.00
xcsct687 370.00
gzyxx473 370.00
xcsct722 370.00
bsian099 370.00
kauaa406 370.00
kauaa316 185.00
bsixx050 185.00
npkaa039 185.00
bsixx728 185.00
bsian104 185.00
bsian654 185.00
bsian129 185.00
bsian021 185.00
ptgbk736 185.00
gzyxx300 185.00


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อของรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป