โปรโมชั่น WIN BIG IN THE WILD ชิงเงินรางวัลทั้งหมด 2.4 แสนบาท

win big in the wild

โปรโมชั่น WIN BIG IN THE WILD ชิงเงินรางวัลทั้งหมด 2.4 แสนบาท
กติกา

 • ทุกๆ การวางเดิมพัน 1,500 บาท ในเกมส์ Wild Orient และเกมส์ Untamed Giant Panda (Desktop/Flash edition) ในระหว่างช่วงเวลาโปรโมชั่น ท่านจะได้รับ 1 สิทธิ์
 • ทุกๆ การวางเดิมพัน 1,500 บาท ในเกมส์ Wild Orient,Untamed Giant Panda และ Tigers eye (Mobile edition) ท่านจะได้รับ 2 สิทธิ์
 • ระหว่างเวลาโปรโมชั่นคือ วันศุกร์ที่ 5 พ.ค. 2559 เวลา 23.00 น. และจะสิ้นสุดในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2016 เวลา 23.00 น.

การสุ่มจับรางวัลมีขึ้นดังนี้
ลำดับการจับรางวัล การเล่นจนถึงเวลา 23:00 จับรางวัลเวลา 7:00 ของวันที่ เงินรางวัล (Baht)
1 8 พ.ค.2559 10 พ.ค.2559 9,000
2 8 พ.ค.2559 10 พ.ค.2559 9,000
3 8 พ.ค.2559 10 พ.ค.2559 9,000
4 11 พ.ค.2559 13 พ.ค.2559 9,000
5 11 พ.ค.2559 13 พ.ค.2559 9,000
6 14 พ.ค.2559 16 พ.ค.2559 9,000
7 14 พ.ค.2559 16 พ.ค.2559 9,000
8 16 พ.ค.2559 18 พ.ค.2559 9,000
9 16 พ.ค.2559 18 พ.ค.2559 9,000
10 18 พ.ค.2559 20 พ.ค.2559 9,000
11 18 พ.ค.2559 20 พ.ค.2559 9,000
12 21 พ.ค.2559 23 พ.ค.2559 9,000
13 21 พ.ค.2559 23 พ.ค.2559 9,000
14 23 พ.ค.2559 25 พ.ค.2559 9,000
15 23 พ.ค.2559 25 พ.ค.2559 9,000
16 25 พ.ค.2559 27 พ.ค.2559 9,000
17 25 พ.ค.2559 27 พ.ค.2559 9,000
18 28 พ.ค.2559 30 พ.ค.2559 9,000
19 28 พ.ค.2559 30 พ.ค.2559 90,000

Step into the safari and join our latest Asia exclusive network promotion with 19 cash prizes
totalling over 45,000¥!
How it will work

 • Every ¥250* wagered across Wild Orient and Untamed Giant Panda on desktop during
  the promotion period will earn the player one ticket into our promotional draw.
 • Every ¥250* wagered across Wild Orient, Untamed Giant Panda and Tigers Eye on
  mobile during the promotion period will earn the player two tickets into our promotional
  draw.
 • The promotion will start on Friday 6th May 2016 and run through to midnight China
  Standard Time (CST) on Sunday 29th May 2016.
 • The draws will take place as detailed on the next page

Prizes
Draw Number Game Play up to Midnight 00:00 CST Draw Date 9AM GMT Ang Bao
1 9th May 2016 10th May 2016 CNY 1,688
2 9th May 2016 10th May 2016 CNY 1,688
3 9th May 2016 10th May 2016 CNY 1,688
4 12th May 2016 13th May 2016 CNY 1,688
5 12th May 2016 13th May 2016 CNY 1,688
6 15th May 2016 16th May 2016 CNY 1,688
7 15th May 2016 16th May 2016 CNY 1,688
8 17th May 2016 18th May 2016 CNY 1,688
9 17th May 2016 18th May 2016 CNY 1,688
10 19th May 2016 20th May 2016 CNY 1,688
11 19th May 2016 20th May 2016 CNY 1,688
12 22th May 2016 23th May 2016 CNY 1,688
13 22th May 2016 23th May 2016 CNY 1,688
14 24th May 2016 25th May 2016 CNY 1,688
15 24th May 2016 25th May 2016 CNY 1,688
16 26th May 2016 27th May 2016 CNY 1,688
17 26th May 2016 27th May 2016 CNY 1,688
18 29th May 2016 30th May 2016 CNY 1,688
19 29th May 2016 30th May 2016 CNY 16,888