ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น – สัปดาห์ที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 4 (วันที่ 24 มิถุนายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564)
User เงินรางวัล/บาท
kauab627 2,775
bsian084 2,775
gzydd123 2,775
nascp044 1,850
kauaa490 740
bsixx806 740
jabcc274 740
gzydd458 740
kauaa410 370
bsian529 370
jacst530 370
bsixx320 370
jabcc420 370
kauaa764 370
bsixx155 370
kauaa198 370
tntge428 370
bsixx094 370
kauaa130 185
ptgyz649 185
kbrbb062 185
kauaa332 185
gzydd300 185
kauab710 185
nasaj052 185
gzydd321 185
kauab108 185
tntge247 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป