ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น – สัปดาห์ที่ 5

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 5 (วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 – 7 กรกฎาคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
kauaa778 2,775
ptgyz649 2,775
gzyxx009 1,850
kauaa490 1,850
bsixx149 1,850
bsian720 740
kauaa677 740
gzyxx047 740
bsian303 370
kauab327 370
bsixx302 370
kauab530 370
kauaa158 370
nasac064 370
bsian485 370
jacst530 185
bsian184 185
tntgd352 185
bsian563 185
kauaa114 185
kauaa229 185
gzyxx473 185
kauaa140 185
kauaa357 185
jabcc274 185
xskee155 185
gzyxx184 185
tntge317 185
ptgne653 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป