ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น – สัปดาห์ที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจาก ขุมทรัพย์ใหญ่ประจำวัน MG – เดอะแชมเปี้ยนอิดิชั่น

สัปดาห์โปรโมชั่นที่ 6 (วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 – 14 กรกฎาคม 2564)
User เงินรางวัล/บาท
tntgd656 2,775
nbbaa010 2,775
kauab108 2,775
bsian084 2,775
xskee155 740
gzydd458 740
jabcc645 740
kauaa332 370
kauaa099 370
bsixx083 370
faady997 370
gzydd300 370
jacst530 185
kauaa029 185
kauaa229 185
kauaa677 185
kauab710 185
tntgd143 185
tntgd352 185
bsian052 185
bsian284 185
bsian521 185
bsian654 185
bsian955 185
bsian964 185
bsicc0267 185
bsicc0710 185


หมายเหตุ = ผู้โชคดีสามารถติดต่อ agent ของท่านเพื่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป